Program dela in aktivnosti za BID sadjarstvo 2017 (Slavko Turšič)