Skupnost vrtičkarjev Dravograd

Vrtičkarji, ki smo povezani v Skupnosti vrtičkarjev Dravograd (SV) bomo v letu 2016 še posebno pozornost posvetili biodinamiki, pripravi kvalitetnih preparatov, redni uporabi preparatov in škropiv ter v Skupnost povezali še ostale krajane, ki želijo pridelovati zdravo hrano. Sestajali se bomo vsaki prvi torek v mesecu.

Vsebino druženja pa bomo posvetili:

druženje bomo začeli s kulturnim utrinkom, nadaljevali s temo s področja biodinamike, preparatov in škropiv, izmenjavali izkušnje pri vrtnarjenju in kmetovanju, se dogovarjali za vsebino naslednjega druženja, izmenjavali semena in izdelke.

 

Januar

 • Pogovorili se bomo o pomenu zakopavanja semen v času Svete noči, o pripravi semen (preizkus kalitve) in izmenjali semena.
 • V kolikor ni zmrzali pripravimo gnoj iz roga. Predstavili bom teoretično utrjevanje znanja o preparatu 500, organizirali skupno mešanje in vzpodbujali za individualno mešanje.
 • Začetek leta je čas, da poskrbimo za orodje (če vrtnega orodja še nismo oskrbeli za novo sezono, je zdaj zadnji čas).

 

Februar

 • Predstavili bomo setveni koledar in kako ga uporabljamo.
 • Predstavili, kako načrtujemo kolobarjenje in načrt, kaj in kdaj sejemo oz. sadimo.
 • Dogovorili se bomo o škropljenju s preparatom gnoj iz roga (utrjevali bomo naše teoretično in praktično znanja, dogovorili termin mešanja in vzpodbudili, da se posamezniki sami lotijo mešanja).
 • Sodelovali bomo pri predstavitvi in pripravi ogljikovega preparata in Schaubergerjevega jajca na Muti, ki ga bosta organizirali Skupina za preparate in Skupnost vrtičkarjev Muta.
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku v februarju.

 

Marec

 • Mentorica nam bo predstavila osnovne zdravilne rastline, ki jih bomo nabirali, kdaj jih bomo nabirali in predstavila, kako sami pripravljamo koprivov preparat ter njivsko preslico.
 • Predstavili bomo preslico: teoretično in praktično utrjevanje uporabe preslice.
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku v marcu.

 

April

 • Predstavili bomo, kako pripravimo semenice.
 • Škropljenje s preparatom gnoja po MT( utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualnega mešanja).
 • Baldrijanov preparat (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualnega mešanja).
 • Izkop preparatov.
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku v aprilu.

 

Maj

 • Priprava zemlje za presajanje na prosto ( uporaba preparata gnoj iz roga).
 • Zavarujmo rastline pred slano (baldrijanov preparat).
 • Pomen uporabe zastirke ( čebulna muha).
 • Preparati ( nabirajmo regratove cvetove, sodelujmo pri izdelavi preparata kremen iz roga).
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku v maju.

 

Junij

 • Koprivov preparat (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualne izdelave).
 • Kremen iz roga (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualnega mešanja).
 • Baldrijanov preparat (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja, vzpodbujajmo individualno nabiranje in izdelavo preparata – posamezniki ali posamezne SV).
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku v juniju.

 

Julij, avgust

 • Organizirajmo se s pomočjo setvenega priročnika v času dopustov (kako predhodno oskrbeti vrt in ostale površine v času naše odsotnosti).
 • Poskrbimo za semenice in semena.
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku, julij – avgust.

 

September

 • Zeleno gnojenje in podor.
 • Izkop preparatov pri Učnem centru.
 • Priprava na pobiranje pridelkov (škropljenje kremen iz roga).
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku v septembru.

 

Oktober

 • Priprava zemlje na zimo.
 • Priprava novih kompostov.
 • Zimska zasaditev.
 • Zaščita rastlin in semenic, ki ostanejo na prostem.
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku v oktobru.

 

November

 • Škropljenje praznih površin (preparat gnoj iz roga).
 • Zimski premaz za sadno drevje (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualne izdelave ).
 • Semena (utrjujmo znanje o semenih).
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku v novembru.

 

December

 • Pomen svetih noči ( čas čiščenja in notranje preobrazbe človeka, kako krasimo novoletno jelko, …).
 • Priprava semen za zakop v svetih nočeh.
 • Prebiranje literature z BD vsebino in utrjevanje teoretičnega znanja na to temo.
 • Seznanili se z aktualnimi BD deli na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku v decembru.

Člani SV se bomo redno udeleževali predavanja in delavnice, ki jih bo organiziralo društvo. Člane SV bomo tudi vzpodbujali, da se vključijo v delo posameznih Skupin, ki delujejo v društvu: za semenarjenje, za homeopatijo, za Bachove cvetne esence, Študijska skupina, BD čebelarjenje in za nabiranje zelišč. Dogovorili se bomo o sodelovanju s šolami in vrtci in predlagali naše člane, ki bodo skrbeli za strokovno delo učencev in otrok pri vrtnarjenju na biodinamični način.

 

Posebno pozornost bomo v Skupnosti vrtičkarjev posvetili pripravi živalskih ovojnic:

 • Biološko dinamični preparati so zreli 5.4. Preparate izkopljemo na dan za svet ali plod, letos najbolje 8. ali 9.4. izkopljemo rogove, v katerih je zorel gnoj iz roga in tudi preparate iz kamilice, rmana in hrastovega lubja, ki prav tako od jeseni zorijo v zemlji. Preparate posušimo in jih do uporabe shranimo v šoto. Preparat iz gnoja pustimo, da bo malo vlažen.
 • Na dan za cvet, 2.5. napolnimo kravje rogove z zdrobljenim kremenovim kristalom in jih zakopljemo v oživljeno zemljo do novembra.
 • Na dan za cvet, 20.5. ali na drugi dan za cvet napolnimo jelenov mehur z vlažnim rmanom in ga obesimo pod nadstrešek do jeseni, ko ga zakopljemo v zemljo.
 • Na dan za cvet, 1.10. zdravilna zelišča spravimo v živalske ovojnice, jih zakopljemo v zemljo, da bodo čez zimo zoreli.
 • Na prvi dan za cvet, 9.11. dopoldne izkopljemo pripravek iz kremena. Preparat iz kremena je pravi zaklad med našimi preparati, prinaša višje pridelke in boljše zdravje rastlin.

 

Koprive: 17.6. na dan za cvet, porežemo ali pokosimo nadzemni del kopriv, tudi če že delajo nastavke cvetov. Ko se malo posušijo, jih v jutasti vreči ali v velikem glinenem loncu zakopljemo približno 50 cm globoko. Koprive smo lani zakopali v Dvorcu Bukovje v glineni lonec; le-te izkopljemo, izpraznimo in jih napolnimo z novimi koprivami. Predlagamo pa, da koprivov preparat pripravlja vsak član doma. Preparat bo zrel čez eno leto, “ko doživi vse obraze Sonca v enem letu”. Ko ga izkopljemo, ga osušimo in shranimo v šoti. Preparat iz kopriv uporabljamo tudi posamezno, za krepitev trajnic in drevja, ki se slabo razvija.

 

 

Predsednik Skupnosti vrtičkarjev Dravograd:
Miha Ločičnik