Programi društva in skupin Ajda Koroška

PROGRAM DELA ZA LETO 2017 

Nadaljevali bomo našo pot in tudi v letu 2017 aktivnosti usmerili osnovnemu poslanstvu našega društva, da bomo povezovali ljudi, ki spoštujejo naravo, ljubijo zemljo, želijo pridelovati zdravo hrano in dosledno upoštevajo načela ravnovesja v naravi. Skratka, rastline bomo oskrbovali popolnoma naravno, z doma pridelanimi BD škropivi iz zdravilnih zelišč in zato še večjo skrb posvečali pripravi in uporabi preparatov in škropiv. Pozornost bomo posvetili pridobivanju novih članov in dejavnost društva usmerili na področja, ki bodo zanimiva in povezovala ljudi.

Smo odprto društvo in člane od naravnega vrtnarjenja postopoma pripeljemo do biodinamike. V Skupnostih vrtičkarjev bomo bolj poudarjali, da se povezujemo zato, da bomo vrtnarili in kmetovali na naraven način in da se bodo postopoma tisti, ki bodo videli tu svoj nov način življenja, podali v biodinamiko. Za uspešnejše delo bomo skupnosti vrtičkarjev povezali po dolinah.

 

IZOBRAŽEVANJE

Velika pozornost bo posvečena izobraževanju članstva. Na predavanja bomo vabili vrhunske predavatelje iz področja biodinamike. Zastavili bomo tudi program izobraževanja, ki ga bomo sami ali z enim od izobraževalnih centrov izvajali za zaposlene v javnih zavodih na Koroškem, da jih bomo seznanili z biodinamiko in pomembnosti pridelave zdrave hrane in ohranjanju zdrave zemlje in vode.

 

SKUPNOSTI VRTIČKARJEV

Veliko aktivnosti izvajajo člani v skupnostih vrtičkarjev, ki jih imamo organizirane v občinah Koroške in se praviloma sestajajo mesečno. Njihova osrednja točka je biodinamika.

V letu 2017 bomo skupnosti povezali tudi po dolinah:

  • Skupnost biodinamikov Dravske doline, ki bo povezovala: Skupnost vrtičkarjev (SV) Dravograd, SV Muta, SV Vuzenica, SV Radlje ob Dravi, SV Podvelka in SV Ribnica na Pohorju.
  • Skupnost biodinamikov Mežiške doline, ki bo vključevala: SV Črna na Koroškem, SV Mežica, SV Prevalje in SV Ravne na Koroškem.
  • Skupnost biodinamikov Mislinjske doline, ki bo vključevala: SV Mislinja in SV Slovenj Gradec.

Te skupnosti bodo vodili izvršni odbori, ki jih bodo sestavljali predsedniki SV, njihovi mentorji in predsednik skupnosti biodinamikov, ki ga izvolijo na prvi seji izvršnega odbora.

Skupnosti biodinamikov bodo sprejele letni program in v njem planirale skupna predavanja, delavnice, druženja in pobude, kako motivirati člane za dobro sodelovanje, itd.

Skupnosti vrtičkarjev se bodo sestajale še naprej mesečno in tudi sprejemale svoj program dela, v katerega bodo vključile predloge društva in Skupnosti za biodinamiko njihovega področja.

 

SKUPINE

Veliko naših članov je aktivnih v skupinah, ki delujejo v okviru društva. Gre za različna področja dela, kjer člani pridobivajo nova znanja, ki jih v praksi nato uresničujejo na svojem vrtu ali kmetiji. V programu dela je vsaka skupina podrobneje opredelila aktivnosti. V društvu delujejo skupine: skupina za vrtove na šolah in vrtcih, skupina za homeopatijo, skupina za Bachove cvetne esence, skupina za semenarjenje,  študijska skupina, skupnost kmetov, skupina za mentorje, skupine za preparate, skupina za nabiranje zelišč in skupina za biodinamično čebelarjenje.

Delo v društvu bomo popestrili z novimi skupinami: za biodinamično sadjarstvo in skupino za mlade biodinamike.

 

KROŽKI PO ŠOLAH IN VRTCIH

V sodelovanju s šolami in vrtci bomo v novem šolskem letu pričeli organizirati biodinamične krožke, ki bodo vključeni v njihovih programih dela. Krožke bodo praviloma vodili zaposleni na šolah in vrtcih in bodo tudi sami krili vse stroške. Društvo pa bo skrbelo za izobraževanje mentorjev. Aktivnosti bo vodila skupina za vrtove na šolah in vrtcih.

 

UČNI CENTER PRI DVORCU BUKOVJE

Še naprej bomo sodelovali z Učnim centrom (UC), ki ga ureja in vodi zavod Dravit. Poskrbeli bomo, da bo vzdrževanje prevzel človek, ki mu je BD vrtnarjenje smisel življenja, da bo Dravit dejansko vodil UC in da bo društvo z njim sodelovalo s strokovnimi nasveti in tudi na delovnih akcijah, ko bodo zastavljena večja dela. Društvo bo še naprej sodelovalo pri raznih delih v učnem centru, da bo le ta postal promocija za pridelavo zdrave hrane in sestavni del izobraževalnega sistema pri nas.

 

STROKOVNE EKSKURZIJE

Na izvršnem odboru smo predlagali obisk pri BD Williju Erianu v Šentvidu nad Celovcem. Drugo ekskurzijo bo predlagal izvršni odbor.

 

DRUŠTVENA KNJIŽNICA

V društvu smo ustanovili društveno knjižnico, iz katere si lahko člani društva izposodijo gradiva (knjige, brošure in povzetke predavanj), ki smo jih v teh letih zbrali v društvu. Izposojo gradiva bomo omogočali na predavanjih. Seznam knjig in brošur, ki jih imamo v knjižnici društva, in druge informacije v zvezi z delovanjem knjižnice, bomo sproti objavljali na spletni strani društva: ajdakoroska.si – glej knjižnica.

           

SPLETNA STRAN

Naša spletna stan je na naslovu ajdakoroska.si. Redno so objavljene vse pomembne informacije, povzetki predavanj, vabila, dogajanje po skupnostih vrtičkarjev, skupinah, strokovni članki in mesečni povzetki iz Setvenega priročnika.

 

Želimo, da nam bo narava naklonjena in bomo imeli v letu 2017 obilen in zdrav pridelek.