Vodstvo društva

Izvršni odbor

Ime in priimek Funkcija
Nada Kamenšak predsednica
Metka Volmajer članica in tajnica
Erna Zavratnik članica in blagajničarka
Edita Pandel priprava koledarja za nabiranje zdravilnih zelišč
Marjeta Adamič Strahovnik članica, vodja sekcije za homeopatijo
Majda Nabernik članica, vodja sekcije za Bachove cvetne esence
Dragica Jurjec članica, vodja sekcije za vrtove na šolah in vrtcih
Stane Ovnič član in vodja skupine za BD čebelarstvo
Nuša Hamler članica
Boris Jeseničnik član