Skupnost vrtičkarjev Ravne na Koroškem

O skupnosti

Skupnosti vrtičkarjev smo ustanovili v vseh 12-ih občinah Koroške. Povezali smo vrtičkarje, ki želijo, da bodo pridelovali zdravo hrano, domača semena, se družili, izmenjavali svoje tržne viške, sodelovali s šolami in vrtci, pripravljali biodinamične preparate iz zdravilnih rastlin.

Skupnosti vrtičkarjev se sestajajo vsaki prvi teden v mesecu in druženje pričnejo s kulturnim utrinkom, nadaljujejo s vsebinsko točko, ki je posvečena strokovnim vprašanjem s področja biološko dinamičnega vrtnarjenja in kmetovanja. Nato sledijo točke, ki so posvečene
izkušnjam vrtičkarjev, pregledu del, ki jih bodo opravili v tekočem mesecu na vrtu, dogovoru
o vsebini naslednjega druženje vrtičkarjev in sestanek zaključijo z druženjem, z izmenjavo
svojih pridelkov in semen.

Vodstvo skupnosti vrtičkarjev v občini Ravne na Koroškem: 

  1. Jasna Gamze – predsednica,
  2. Milena Ramšak – mentorica,
  3. Dorica Pučl – zadolžena za kulturna dogajanja.