Skupnost vrtičkarjev Slovenj Gradec

Skupnost vrtičkarjev

Skupnosti vrtičkarjev smo ustanovili v vseh 12-ih občinah Koroške. Povezali smo vrtičkarje, ki želijo, da bodo pridelovali zdravo hrano, domača semena, se družili, izmenjavali svoje tržne viške, sodelovali s šolami in vrtci, pripravljali biodinamične preparate iz zdravilnih rastlin.

Skupnosti vrtičkarjev se sestajajo vsaki prvi teden v mesecu in druženje pričnejo s kulturnim utrinkom, nadaljujejo s vsebinsko točko, ki je posvečena strokovnim vprašanjem s področja biološko dinamičnega vrtnarjenja in kmetovanja. Nato sledijo točke, ki so posvečene
izkušnjam vrtičkarjev, pregledu del, ki jih bodo opravili v tekočem mesecu na vrtu, dogovoru
o vsebini naslednjega druženje vrtičkarjev in sestanek zaključijo z druženjem, z izmenjavo
svojih pridelkov in semen.

Vodstvo skupnosti vrtičkarjev v občini Slovenj Gradec – mentorji: Ivan Serušnik, Marjana Plešivčnik in Edita Pandel 

  1. Marta Štruc – predsednica,
  2. Janja Nabernik – podpredsednica in mentorica,
  3. Irena Jež – tajnica,
  4. Brigita Rajšter – zadolžena za kulturna dogajanja v SV,
  5. Milan Breznik – član,
  6. Jožica Vocovnik – član,
  7. Lavre Cveta – član,
  8. Knez Primož – član.