Skupnost vrtičkarjev Muta

Program za SV Muta za leto 2016

 

SV Muta je v letu 2016 dobila novo predsednico. To vlogo je sprejela Helena Pokeržnik. Mentorica ostaja Nuša Hamler. Za mesečna druženja in skupne aktivnosti nam je prostor odstopila OŠ Muta in OŠPP Muta. Drugi torek v mesecu smo določili dan mesečnih druženj SV Muta. Predsednica je sprejela pobudo, da s sodelovanjem Občine Muta najde v kraju prostor v naravi, kjer bi člani SV Muta lahko izvajali svoja mesečna druženja in aktivnosti. Trenutno je dogovor v teku. Ker želimo v SV Muta biti povezovalni v kraju in izven njega, se dogovarjamo o morebitnih sodelovanjih tudi z drugimi društvi. Na svoja redna mesečna druženja povabimo tudi vse, ki niso redni člani in predstavnike drugih društev v kraju. K obvezni vsebini mesečnih druženj dodamo tudi vsebino, ki je aktualna za določen mesec. Za dodatne teme v prihodnjem mesecu se vedno dogovorimo na druženju. Skozi celo leto se v matičnem društvu izvajajo različna predavanja. Vzpodbujamo člane SV Muta, da se predavanj in izobraževanj tudi udeležujejo.

 

Program SV Muta za posamezne mesece: 

Januar

 • Semena: izkop semen, pogovor o pomenu zakopavanja semen v času sv. noči, izmenjava semen, priprava semen (preizkus kalitve).
 • Gnoj iz roga: teoretično utrjevanje znanja o P 500, zadnje skupno mešanje in vzpodbuda za individulno mešanje (kjer se še ni izvajalo).
 • Skrb za orodje (če vrtnega orodja še nismo oskrbeli za novo sezono, je zdaj zadnji čas)

 

Februar

 • Načrtujmo: načrtovanje kolobarjenja in načrt, kaj sejemo in kaj sadimo
 • Škropljenje s preparatom gnoj iz roga (utrjevanje teoretičnega in praktičnega znanja, vzpodbujanje za individualno mešanje)

 

Marec

 • Načrtujmo: organizirano nabiranje zdravilnih zelišč za kompostne preparate.
 • Preslica: teoretično in praktično utrjevanje uporabe preslice
 • Velikonočna voda
 • Aktualna BD dela na vrtu, njivi, sadovnjaku, travniku …

 

April

 • Priprava semenic
 • Škropljenje s preparatom gnoja po MT( utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualnega mešanja)
 • Baldrijanov preparat (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualnega mešanja)
 • Izkop preparatov (vključimo se v skupne delovne akcije)
 • Aktualna BD dela na vtru, sadovnjaku (priprava tal)

 

Maj

 • Priprava zemlje za presajanje na prosto ( uporaba prepara gnoj iz roga)
 • Zavarujmo rastline pred slano (baldrijanov preparat)
 • Pomen uporabe zastirke ( čebulna muha)
 • Preparati( nabirajmo regratove cvetove, sodelujmo pri izdelavi preparata kremen iz roga)
 • Aktualna BD dela na vrtu …

 

Junij

 • Koprivov preparat (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualne izdelava)
 • Kremen iz roga (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualnega mešanja)
 • Baldrijanov preparat (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja, vzpodbujajmo individualno nabiranje in izdelavo preparata – posamezniki ali posamezne SV)
 • Aktualna BD dela na vrtu …

 

Julij, avgust

 • Organizirajmo se s pomočjo setvenega priročnika v času dopustov (kako predhodno oskrbeti vrt in ostale površine v času naše odsotnosti)
 • Poskrbimo za semenice in semena

 

September

 • Zeleno gnojenje in podor
 • Mihelovo
 • Priprava na pobiranje pridelkov (škropljenje kremen iz roga)

 

Oktober

 • Priprava zemlje na zimo
 • Priprava novih kompostov
 • Zimska zasaditev
 • Zaščita rastlin in semenic, ki ostanejo na prostem
 • Druga aktualna BD dela na vrtu …

 

November

 • Škropljenje praznih površin (preparat gnoj iz roga)
 • Zimski premaz za sadno drevje (utrjevanje praktičnega in teoretičnega znanja in vzpodbujanje individualne izdelave )
 • Semena (utrjujmo znanje o semenih)

 

December

 • Pomen svetih noči ( čas čiščenja in notranje preobrazbe človeka,  kako krasimo novoletno jelko, …)
 • Priprava semen za zakop v svetih nočeh
 • Pebiranje literature z BD vsebino in utrjevanje teoretičnega znanja na to temo (obisk delavnic, predavanj, ki jih organizira društvo)

 

Na podlagi skupnega predloga o enotnem programu za vse SV v društvu, smo dopolnili program še s svojimi aktivnostmi, ki pa ga bomo prilagajali tudi sprotno, glede na potrebe in aktualno dogajanje.

 

 

Predlog programa dela za SV Muta: Helena Pokeržnik in Nuša Hamler