Skupnost vrtičkarjev Vuzenica

O skupnosti

Upravni odbor Skupnosti vrtičkarjev

 • Berta Kovačič (predsednica)
 • Marija Mithans (namestnica predsednice)
 • Marijana Boh (članica)
 • Olga Helbl (članica)
 • Slavka Knez (članica)
 • Helena  Kremzer (članica)
 • Marija Kočivnik (članica)

 

Osnovne naloge skupnosti vrtičkarjev

 • V svojo sredino povabiti vse vrtičkarje v občini z namenom, da bomo pridelovali zdravo hrano ( ustanovni sestanek 26. 03. 2012 skupaj s predstavniki društva Ajda, županom in člani skupnosti vrtičkarjev Vuzenica ).
 • Za nove člane društva Ajda in člane naše skupnosti organizirati osnovno izobraževanje ( začetni tečaj ) o biodinamiki. Izvajalec društvo Ajda.
 • Izmenjava mnenj, pridelkov, semen, sodelovanje s kmeti, ki pridelujejo ekološke in biodinamične pridelke.
 • Pripravljanje preparatov in škropiv za potrebe društva in skupnosti vrtičkarjev.
 • Sodelovanje pri organiziranju in delovanju  biodinamičnih vrtov v vrtcih in šolah.
 • Udeležba na  predavanjih, strokovnih ekskurzijah in drugih oblikah dela, ki jih organizira društvo Ajda Koroška ( spletna stran društva www.ajdakoroska.si )

 

Plan dela Skupnosti vrtičkarjev v občini Vuzenica za leto 2016:

Srečanja bodo vsak prvi torek v mesecu ob 18.uri na našem posestvu ali  v hišici športno turističnega društva ( štd ) Sv. Vid ob igrišču na Sv. Vidu. Dela na posestvu bomo izvajali vsak prvi torek v mesecu od 15. ure dalje in po dogovoru.

 • 5. januar 2016 ob 18. uri: TEMA: Pregled aktivnosti za preteklo leto, pregled setvenega priročnika, plan dela za leto 2016, plan dela na posestvu, razno / zaboj za preparate, priprava temnih stekleničk s plutastimi zamaški, škatla s šoto /.
 • 2. februar 2016 ob 18. uri: TEMA: Pregled opravil po setvenem priročniku – sejanje semen, škropljenja / gnoj iz roga /, menjava nezahtevnih doma pridelanih semen kolobarjenje po MT,  Izpopolnimo znanje o škodljivcih , meditativno ukvarjanje z njimi. Sodelovanje  pri izdelavi ogljikovega preparata na Muti.
 • 1. marec 2016 ob 18. uri: TEMA: Opravila na vrtu v marcu, koledar nabiranja rastlin za kompostne preparate, priprava velikonočne studenčnice, škropljenje z njivsko preslico utrdimo znanja, pomladne zasaditve na posestvu.
 • 5. april 2016 ob 18. uri:TEMA: Opravila na vrtu v mesecu aprilu, škropljenje – gnoj po MT in preparatom 500 gnoj iz roga – pomen škropljenja, nabiranje rastlin za preparate po koledarju. Izkop preparatov. Praktični prikaz lupljenja vej za preparate.
 • 3. maj 2016 ob 18.uri: TEMA: Opravila na vrtu v maju, izmenjava sadik, sodelovanje na dnevu druženja in gibanja vseh generacij z vrtcem Vuzenica in OŠ. Priprava zemlje na posestvu za sajenje, zaščita rastlin pred zmrzaljo z baldrijanom. Dela na posestvu po programu, nabiranje rastlin za preparate. Predavanje: Nuša Hamler: Uporaba zdravilnih rastlin za preparate in drugo uporabo.
 • 7. junij 2016 ob 18. uri: TEMA: Opravila na vrtu v juniju, izkopavanje kopriv, zakopavanje novega preparata, nabiranje in izdelava preparata iz baldrijana. Škropljenje pridelkov s preparatom kremen iz roga – teoretično in praktično, začetek škropljenja. Dela na posestvu po programu.
 • 5. julij 2016 ob 18. uri: TEMA: Opravila na vrtu v mesecu juliju, nadaljevanje škropljenja s preparatom 501 kremen iz roga. Izdelovanje vegetabilnih preparatov rman, regrat. Dela na posestvu po programu.
 • 2. avgust 2016 ob 18. uri: TEMA: Opravila na vrtu v avgustu, izdelava naravnih mazil/ ognjičevo mazilo, smolena krema,  glinenih tablic za grede. Nabiranje rmana, njivske preslice. Dan odprtih vrat predstavitev našega posestva – voden ogled in pogovor z obiskovalci.
 • 2. september 2016 ob 18. uri TEMA: Opravila na vrtu v septembru, Zakopavanje preparata hrast, pogovori o Mihelovem, jesenskem enakonočju, jesensko zeleno gnojenje na posestvu, pobiranje pridelkov, dela na posestvu po programu.
 • 4. oktober 2016 ob 18. uri TEMA: Opravila na vrtu v oktobru, nabiranje bezgovih vej za zaščito pred voluharji. Naredimo premaz za sadno drevje. Sestavljanje novega komposta in vstavljanje preparatov, uporaba zrelega komposta. Srečanje skupnosti vrtičkarjev Koroške regije. Dela na posestvu po programu.
 • 3.  november 2016 ob 18. uri TEMA: Opravila na vrtu v novembru, mešanje preparatov gnoj po MT, zaključna dela na posestvu. Urejanje semen – pogovor z Nušo o pravilnem spravilu semen in skrbi zanje – spravilo pridelanih semen.
 • 6. december 2015 ob 18. uri TEMA: Opravila na vrtu v mesecu decembru / zakopavanje semen, pomen svetih noči, načrtovanje vrta za prihodnjo sezono /, družabno srečanje ob zaključku sezone pri Janji.

 

Nadaljevali bomo s študijem literature o preparatih. Pri izdelavi preparatov bomo sodelovali s SV Muta – prevzamejo vodenje dela. Kot prostovoljci bomo sodelovali z Varstveno delovnim centrom Muta pri zasaditvi in uporabi zelišč in začimb. Udeležili se bomo predavanj in strokovnih ekskurzij, ki jih  bo organiziralo Društvo Ajda Koroška. Sami bomo pripravili oglede in srečanja po predlogih članov – vinska cesta Avstrija, šolski vrt Mislinja, obisk pri Faniki Jeromel.

Nabiranje zelišč po koledarju za čaje, kompostne pripravke, mešanje gnoja po Mariji Thun, preparata 501 kremen iz roga in 500 gnoj iz roga. Posvetili se bomo delu na našem posestvu in nadaljevali s pripravo zemlje in zasaditvami rastlin v živo mejo, zelišč in začimb, rastlin za kompostne preparate.

TERMINI: po dogovoru na naših srečanjih glede na vremenske razmere.

 

Program smo pripravili skupaj s člani naše skupnosti in v sodelovanju z Društvom Ajda – skupino za mentorje in preparate.

 

Plan dela na posestvu Sekožen za leto 2016

 • V ugodnih mesecih za delo se bomo na parceli dobivali vsak prvi torek v mesecu od 15. ure dalje.
 • Ostala dela na posestvu bomo izvajali ob ugodnih dnevih zanje / dnevi za saditev, sejanje in obdelovanje rastlin glede na razvrstitev – cvet, plod, list, korenina /, čas za presajanje.
 • Izdelava in hramba preparatov, mešanje preparatov in nabiranje rastlin za preparate ob ugodnih dnevih za ta opravila. Preparate bomo zakopavali in zanje skrbeli skupaj s SV Muta na našem posestvu, njihova predsednica Helena Pokeržnik bo vodja skupine za preparate.
 • Pri zasaditvi rastlin bomo upoštevali pet-letni kolobar po MT. Na nekaterih poljinah  bomo imeli  zasajene mešane posevke in permakulturne grede. Valovito poljino bomo zasejali z žiti, travami in cvetnicami.
 • Na posestvu bomo skrbeli za pester izbor medonosnih rastlin, rastlin za izdelavo preparatov.
 • Rastline bomo sadili na različne načine in primerjali rast in pridelek
 • / zasaditev krompirja pod zastirko, zalivanje rastlin v vodo, ki jo bomo vrtinčili,
 • zastiranje fižola s kartonom /.
 • Skrbeli bomo za redno košnjo med poljinami in košnjo visoke trave s koso za spravilo sena 2 x letno.
 • Pripravili bomo prostor za zasaditev trte / g. Hajdinjak /
 • Sprejemali bomo najavljene skupine.
 • Sodelovali bomo z drugimi skupnostmi in izmenjavali primere dobrih praks: SV Muta,  / Urbani vrtovi Maribor /
 • Če bo možno, bomo vzpostavili sodelovanje s Fakulteto – prof. dr. Ana Vovk Korže,  dr Matjažem Turinekom in našim mentorjem Tonijem Dravčbaherjem in z Društvom Ajda Koroška.
 • Med letom bomo program dopolnjevali, glede na možnosti tako časovne kot finančne. Upoštevali bomo vaše predloge in pobude med letom. Upam na uspešno sodelovanje in pomoč vseh članov.

 

Predsednica SV Vuzenica: Berta Kovačič