Skupnost vrtičkarjev Dravograd

Program za SV Dravograd za leto 2017

 

Sestajali se bomo vsaki prvi torek v mesecu.

 

Vsebina druženja:

druženje bomo začeli s kulturnim utrinkom, nadaljevali s temo s področja biodinamike, preparatov in škropiv, izmenjavali izkušnje pri vrtnarjenju in kmetovanju, se dogovarjali za vsebino naslednjega druženja, izmenjavali semena in izdelke.

Vsebinske točke, ki jih bomo obravnavali na mesečnih druženjih, bodo posvečene utrjevanju in izvajanju biodinamičnih nalog.

 

Januar – februar

 • Skupaj bomo pregledali nov setveni koledar in naredili plan dela za leto 2017.
 • Do konca meseca februarja, če še nismo, z gnojem iz roga po nezmrznjeni zemlji poškropimo vrtove, njive, travnike, jagodičevje, sadovnjake z vejami vred.
 • Skuhamo čaj iz njivske preslice za škropljenje rastlinjakov.
 • Predstavili, kako načrtujemo kolobarjenje in načrt, kaj in kdaj sejemo oz. sadimo.

Marec

 • Mentorica nam bo predstavila osnovne zdravilne rastline, ki jih bomo nabirali, kdaj jih bomo nabirali in predstavila, kako sami pripravljamo koprivov preparat ter njivsko preslico.
 • Mešamo pripravek iz baldrjana za pospeševanje kaljenja prvih posevkov in rast vsega kar že imamo na vrtu za prehrano ter za obilnejše cvetenja jagodičevja.

April

 • Mešamo gnoj po Mariji Thun za škropljenje vseh obdelanih površin.
 • Po cvetenju sadnega drevja, škropimo kremen iz roga.

Maj

 • Priprava zemlje za presajanje na prosto ( uporaba preparata gnoj iz roga).
 • Zavarujmo rastline pred slano (baldrijanov preparat).
 • Pomen uporabe zastirke ( čebulna muha).
 • Preparati ( nabirajmo regratove cvetove, sodelujmo pri izdelavi preparata kremen iz roga).
 • Mešamo gnoj iz roga (zadnjih 15 minut mu dodamo baldrjan) za površine, kamor bomo presajali rastline, kot so : paprika, paradižnik…

Junij

 • Mešamo kremen iz roga za rastline, ki že oblikujejo svoj značilni plod – solata zvija liste, korenček se obarva…
 • Izkopavamo, zakopavamo koprivo. Kjer to dela večina posameznikov sama zase, to ni več potrebno.

Julij – avgust

 • Če hočemo, da bodo pridelki prava zakladnica zdravja, uporabljajmo preparate tudi v času dopustov. Za ta čas vzpodbujajmo individualno uporabo.
 • Škropimo s kremenom iz roga rastline ob za njo tipičen dan zgodaj zjutraj.
 • Gnoj iz roga škropimo ob novih posevkih.

September

 • Zeleno gnojenje in podor.
 • Izkop preparatov pri Učnem centru.
 • Priprava na pobiranje pridelkov (škropljenje kremen iz roga).
 • Zmešamo kremen iz roga (popoldne) za škropljenje sadovnjakov po spravilu za dozorevanje lesa in dobro letino v naslednjem letu.

Oktober

 • Priprava zemlje na zimo.
 • Priprava novih kompostov.
 • Zimska zasaditev.
 • Gnoj po M. Thun zmešamo in škropimo po zemlji, ki smo jo pripravili za zimski počitek. Dodamo lahko baldrjan, da bodo rastline,ki jih še nismo pobrali, dalj časa ostale na vrtu.

November

 • Naredimo zimski premaz ali pasto za sadno drevje.
 • Po možnostih  mešamo gnoj iz roga za škropljenje na izpraznjenih površinah.

December

 • Prebiramo BD literaturo. Tudi Kmetijski tečaj R. Steinerja!
 • Pogovorili se bomo o pomenu zakopavanja semen v času Svete noči, o pripravi semen (preizkus kalitve) in izmenjali semena.

 

Člani SV se bomo redno udeleževali predavanja in delavnice, ki jih bo organiziralo društvo. Člane SV bomo tudi vzpodbujali, da se vključijo v delo posameznih Skupin, ki delujejo v društvu: za semenarjenje, za homeopatijo, za Bachove cvetne esence, Študijska skupina, BD čebelarjenje, za bd sadjarstvo, za mlade BD in za nabiranje zelišč.

Dogovorili se bomo o sodelovanju s šolami in vrtci in predlagali naše člane, ki bodo skrbeli za strokovno delo učencev in otrok pri vrtnarjenju na biodinamični način.

 

Vodstvo skupnosti vrtičkarjev Dravograd: 

 1. Irena Grilc – predsednica,
 2. Olga Grum – tajnica,
 3. Tončka Ločičnik – mentorica.