Društvena knjižnica

V 15-letnem delovanju društva smo zbrali veliko knjig in brošur s področja biodinamike ter drugih strokovnih knjig povezane z zdravo hrano, zemljo in vodo. Zato smo se odločili, da ustanovimo društveno knjižnico v kateri si boste lahko člani društva izposojali gradiva (knjige, brošure in povzetke predavanj).

Nekaj navodil:

  • izposojo gradiva bomo organizirali na predavanjih, ki jih organiziramo vsak mesec,
  • praviloma si gradivo izposodite za mesec dni in je brezplačno,
  • ob prejemu gradiva se vsak s podpisom zaveže, da ga ob dogovorjenem roku vrne. V kolikor pa pride do poškodbe gradiva ali izgube, ga je član dolžan nadomestiti ali pokriti stroške za nabavo novega.

Druge potrebne informacije o delu knjižnice, dobite pri Mihu Ločičniku, ki bo vodil društveno knjižnico, na e-pošti: [email protected]. Knjige bo možno tudi kupiti.

 

Seznam knjig in brošur, ki jim imamo v društveni knjižnici:

Zap. št.

Naslov knjige – brošure

Avtor

1.

Kmetijski tečaj – Nagovor in uvod v tečaj – Človeško in živalsko življenje se je emancipiralo od zunanjega sveta

Rudolf Steiner

2.

Kmetijski tečaj – 2. predavanje Pogoji za uspeh kmetovanja

Rudolf Steiner

3.

Kmetijski tečaj – 3. predavanje – Delovanje duha v naravi

Rudolf Steiner

4.

Kmetijski tečaj – 4. predavanje Vprašanje gnojenja

Rudolf Steiner

5.

Kmetijski tečaj – 5. predavanje Pravilna snovna sestava gnoja

Rudolf Steiner

6.

Kmetijski tečaj – 6. predavanje Narava plevela, živalskih škodljivcev, tako imenovanih bolezni rastlin pred forumom narave

Rudolf Steiner

7.

Kmetijski tečaj – 7. predavanje Razmerja med poljedelstvom, sadjarstvom in živinorejo

Rudolf Steiner

8.

Kmetijski tečaj – 8. predavanjeBistvo krmljenja

Rudolf Steiner

9.

Prehrana in zdravje

Rudolf Steiner

10.

Temelji uspešnega kmetovanja v očeh duhovne znanosti – KMETIJSK TEČAJ

Rudolf Steiner

11.

Kako doseči spoznanje višjih svetov

Rudolf Steiner

12.

Evolucija zavesti

Rudolf Steiner

13.

Kdo duhovno vodi človeka in človeštvo

Rudolf Steiner

14.

Osem meditacij

Rudolf Steiner

15.

Koledar duše

Rudolf Steiner

16.

Osnove spoznavne teorije Goethejevega pogleda na svet

Rudolf Steiner

17.

Praktično izobraževanja mišljenja

Rudolf Steiner

18.

Prekretnice duhovnog života

Rudolf Steiner

19.

Človek v družbenem redu

Rudolf Steiner

20.

Predavanje: Kako premagati duševne stiske današnjih dni

Rudolf Steiner

21.

Predavanje– Sile zemlje in kozmosa

Rudolf Steiner

22.

Predavanje – Duhovni proces je proces osvobajanja

Rudolf Steiner

23.

Praktično vrtnarjenje

Maria Thun

24.

Temelji biološko dinamičnega poljedelstva

Maria Thun

25.

Temelji biološko dinamičnega gospodarjenja

Maria Thun

26.

Predavanje: Vinogradništvo v BD metodi

Maria Thun

27.

Predavanje: Kako ohranjati dobro kaljivost in zdravje semen v slovenskih geoloških pogojih

Maria Thun:

28.

Predavanje: Kolobarjenje

Maria Thun

29.

Etri

Maria Thun

30.

Setveni priročniki Marije Thun od 1998 do 2015

Maria Thun

31.

Kmetovanje po BD metodi

Sattler – Wistingshausen

32.

Kdo je bil Rudolf Steiner

dr. Helmut Finsterlin

33.

Pridelujemo svoja semena 1

Brigitte von Wistnighausen Maria Thun in Georg Wihelm Schmidt

34.

Pridelujemo svoja semena 2

Reinhild Frech-Emmelmann, Bertold Heyden in Brigitte von Wistnighausen

35.

Povitki in obloge v antropozofski medicini

Petra Lange, dr. Mario Mayrhoffer in dr. med. Marcus Roggatz

36.

Ljudski zdravnik

Alfred Vogel

37.

Semenarimo z ljubeznijo

Nuša Hamler

38.

Kaplje modrosti

Franc Božjak

39.

Varstvo sadnega drevja

Jurij Mamilovič

40.

Zeleno za življenje

Victoria Boutenko

41.

Ščepec vedenja – Zamolčane zdravilne moči začimb

Sanja Lončar

42.

Ščepec rešitve – Zamolčane zdravilne moči začimb

Sanja Lončar

43.

Uživajte v naravi, brez strahu pred klopi

Skupaj za zdravje človeka in narave

44.

Preglednica ujemanja začimb

Sanja Lončar

45.

Resnice in zmote o osteoporozi

Skupaj za zdravje človeka in narave

46.

Konec zgage in ostalih želodčnih težav

Skupaj za zdravje človeka in  narave

47.

Obvladajte kandido

Skupaj za zdravje

48.

Uravnajte ščitnico in rešili boste 100 težav

Skupaj za zdravje človeka in narave

49.

Adijo prehladi

Skupaj za zdravje

50.

Vojna ali mir z bakterijami?

Skupaj za zdravje

51.

Resnica in zmote o kandidi

Skupaj za zdravje

52.

Rastlinstvo

Vreš Branko, Darinka Gilčvert Berdnik, Andrej Seliškar

53.

Preparati

Meta Vrhunc

54.

O celostni prehrani

dr. Michael Kassner

55.

Celostna prehrana 1

Michael Kassner

56.

Celostna prehrana 2

Michael Kassner

57.

Spiritualna astronomija

Dr. Wolfganj Held

58.

Človek in antropozofska medicina

Dr. Mario Mayrhoffer

59.

Predavanje – Ritmi in pomen za človeško zdravje

dr. Mario Mayrhofer

60.

Predavanje o raku

Mario Mayrhoffer

61.

BIO čebelarjenje 1,2,3/2003

Matthias Thun

62.

Demeter čebelarjenje

Gunter Friedmann

63.

Čebelarstvo 3/2003

Matthias Thun

64.

Sonaravno Čebelarjenje

Matthias K. Thun

65.

Osnove rastlinske pridelave po biodinamični metodi

Franka Ozbič

66.

Pridelava zdravih vrtnin in poljščin od semena do semena s pomočjo BD

Fanči Perdih  in doc.dr. Mihaela Černe

67.

Metodologija raziskovanja prsti

ddr. Ana Vovk Korže

68.

Naravni čistilni sistem

ddr. Ana Vovk Korže

69.

Ekoremediacije in podnebne spremembe

ddr. Ana Vovk Korže

70.

Lokalni in regionalni trajnostni razvoj

ddr. Ana Vovk Korže

71.

Ekosistemski pregled na prsti

ddr.Ana Vovk Korže

72.

Učni center za samooskrbo Dole

ddr. Ana Vovk Korže

73.

Prepoznavnost Slovenije z učnimi regijami

Ddr. Ana Vovk Korže

74.

Geografski pogled na problematiko vodovja v Aziji

ddr. Ana Vovk Korže

75.

Ekoremediacija kopenskih ekosistemov

ddr. Ana Vovk Korže

76.

Ekoremediacija vodnih ekosistemov

ddr. Ana Vovk Korže

77.

Ekoremediacije – delovni zvezek

ddr. Ana Vovk Korže

78.

Predavanje – Genskatehnika –

dr. Bertold Heyden

79.

Predavanje– Seme

G. W. Schmidt

80.

Predavanje– Eterska geografija

G. W. Schmidt

81.

Predavanje – Individualnost kmetije –

dr. Volker Seelbach

82.

Predavanje– BD kmetovanje je kulturna naloga človeka

Hartman Heilmann

83.

Predavanje– Zemljo in življenje je treba razumeti

Walter Sorms

84.

Predavanje– Alternativni načini zdravljenja

dr. Jurg Spranger

85.

Antropozofkska medicina

dr. Johannes Zwiauer

86.

Etri – oblikovalci življenja

dr. Johannes Zwiauer

87.

Predavanje – Naša prehrana

dr. Johannes Zwiauer

88.

Predavanje– Zdravilna zelišča 1 in 2

dr. Johannes Zwiauer

89.

Predavanje – Pomen semenar. v kmetijstvu; pridelovanje lastnega semena po BD

Reinhild Frech- Emmelmann

90.

Genska tehnika

Dipl. ing. Martmut Heilmann

91.

Kakšen je odnos med kvaliteto zemlje in kvaliteto zavesti

Karl – Ernst Osthaus

92.

Ravnotežje med rastjo in rodnostjo dreves

Karl Ernst Osthanus –Dr. Andrej Podjavoršek

93.

Ohranjanje in shranjevanje sadja

?

 

Literaturo Založbe Ajda Vrzdenec lahko pogledate na www.ajda-vrzdenec.si

Literaturo ddr. Ane Vovk Korže lahko pogledate na: www.ipvo.si