Skupnosti vrtičkarjev društva Ajda Koroška

O skupnosti

Skupnosti vrtičkarjev smo ustanovili v vseh 12-ih občinah Koroške. Povezali smo vrtičkarje, ki želijo, da bodo pridelovali zdravo hrano, domača semena, se družili, izmenjavali svoje tržne viške, sodelovali s šolami in vrtci, pripravljali biodinamične preparate iz zdravilnih rastlin.

Skupnosti vrtičkarjev se sestajajo vsaki prvi teden v mesecu in druženje pričnejo s kulturnim utrinkom, nadaljujejo s vsebinsko točko, ki je posvečena strokovnim vprašanjem s področja biološko dinamičnega vrtnarjenja in kmetovanja. Nato sledijo točke, ki so posvečene
izkušnjam vrtičkarjev, pregledu del, ki jih bodo opravili v tekočem mesecu na vrtu, dogovoru
o vsebini naslednjega druženje vrtičkarjev in sestanek zaključijo z druženjem, z izmenjavo
svojih pridelkov in semen.

Vodstvo skupnosti vrtičkarjev v občini Črna: 

  • Branka Moličnik – predsednica,
  • Irena Slekovec – tajnica,
  • Anita Štifter – blagajničarka,
  • Nada Vačun – sodelovanje z občino,
  • Mojca Abraham – organizacija dela.