Programi društva in skupin Ajda Koroška

PROGRAM DELA ZA LETO 2018

Društvo Ajda Koroška ne bo prenehala z delovanjem. Zato se bo naša pot v tej smeri nadaljevala tudi v letu 2018. Povezovali bomo ljudi, ki spoštujejo naravo in njene zakonitosti, ljubijo zemljo, želijo pridelovati zdravo hrano in dosledno upoštevajo načela ravnovesja v naravi. Rastline bomo oskrbovali popolnoma naravno, z doma pridelanimi biodinamičnimi škropivi iz zdravilnih zelišč in veliko skrb posvečali pripravi in uporabi biodinamičnih preparatov in škropiv.

Posvečali se bomo novim članom in dejavnost društva usmerili na področja, ki bodo zanimiva in ki bodo povezovala ljudi. Smo odprto društvo in člane od naravnega vrtnarjenja postopoma pripeljemo do biodinamike. V Skupnostih vrtičkarjev, ki že sedaj uspešno povezujejo enako misleče, se bomo trudili, da z delom nadaljujejo. V tistih sredinah, kjer Skupnost vrtičkarjev še ni zaživela, pa bomo poskušali prepričati, da je vrtnarjenje in kmetovanje po biodinamiki dejansko edini pravi način življenja.

 

IZOBRAŽEVANJE

S pozornostjo se bomo posvečali izobraževanju vseh članov društva, kot tudi vsem tistim, ki jim ni vseeno, s čim se prehranjujejo. Na predavanja bomo vabili predavatelje iz področja biodinamike, zdrave narave, zemlje, vode in zdrave hrane. Program izobraževanja bomo sproti izpopolnjevali na izvršnem odboru društva. Rdeča nit programa pa bo biodinamika, zdrava narava in pomembnost pridelave zdrave hrane ter ohranjanje zdrave zemlje in vode.

 

SKUPNOSTI VRTIČKARJEV

Skupnostim vrtičkarjev, ki že sedaj uspešno delujejo, bomo prepustili avtonomnost, da je le njihovo osnovno vodilo biodinamika, nabiranje zdravilnih zelišč, izdelava nezahtevnih preparatov, mešanje preparatov in škropiv…

V skupnostih, kjer nimajo podmladka in je le peščica aktivnih članov, se bodo tudi v prihodnosti povezovali v sosednjo skupnost. V slogi je moč in volja je pravo vodilo. Za pomoč jim bomo vedno na razpolago.

Skupnosti biodinamikov bodo v letnem programu planirali in po potrebah dopolnjevali skupna predavanja, delavnice, druženja in pobude, kako motivirati člane za dobro sodelovanje, za sonaravni način kmetovanja, za biodinamični način življenja, za pridelavo kvalitetne hrane, delovanja preparatov itd.

Skupnosti vrtičkarjev se bodo še naprej mesečno sestajale in sprotno usklajevale ter dopolnjevale in sprejemale svoj program dela, v pomoč pa jim bodo predlogi in smernice društva.

 

SKUPINE

Veliko naših članov je aktivnih v različnih skupinah, ki delujejo v okviru društva. Gre za različna področja dela, kjer člani pridobivajo nova znanja, le te pa v praksi uresničujejo na svojem vrtu ali kmetiji. V programu dela vsaka skupina podrobneje opredeli aktivnosti, pri tem pa v veliki meri  prisluhne različnim interesom članov. V društvu že delujejo skupine: skupina za vrtove na šolah in vrtcih, skupina za homeopatijo, skupina za Bachove cvetne esence, študijska skupina, skupnost kmetov, skupina za mentorje, skupine za preparate, skupina za biodinamično čebelarjenje in biodinamično sadjarstvo. Torej se za vsakega člana najde nekaj, kar ga zanima, oz. se želi izpopolniti in izobraziti.

Delo v društvu lahko popestrimo tudi z novimi skupinami, na primer: skupino za mlade biodinamike itd …

 

KROŽKI PO ŠOLAH IN VRTCIH

V sodelovanju s šolami in vrtci bomo tudi v bodoče organizirali biodinamične krožke, ki bodo vključeni v njihovih programih dela. Krožke bodo še naprej vodili zaposleni na šolah in vrtcih; društvo pa bo skrbelo za izobraževanje mentorjev. Aktivnosti bo vodila skupina za vrtove na šolah in vrtcih.

 

UČNI CENTER PRI DVORCU BUKOVJE

Še naprej bomo sodelovali z Učnim centrom (UC), ki ga ureja in vodi zavod Dravit. Prizadevali si bomo, da bo vzdrževanje prevzel nekdo iz zavoda Dravit, ki mu je BD vrtnarjenje blizu. Zavod Dravit bo vodil UC, društvo pa bo sodelovalo s strokovnimi nasveti. Društvo se bo o vsem z zavodom Dravit še dogovarjalo.

 

STROKOVNE EKSKURZIJE

Na izvršnem odboru bomo proučili možnosti in finančne zmožnosti za organizacijo strokovne ekskurzije na biodinamično kmetijo, ogled botaničnega vrta, zeliščnega vrta in podobno.

 

DRUŠTVENA KNJIŽNICA

V društvu je že nekaj časa ustanovljena društvena knjižnica, iz katere si lahko člani društva izposodijo gradiva (knjige, brošure in povzetke predavanj), ki smo jih v teh letih zbrali v društvu. Plan in potek izposoje gradiva bomo opredelili na prvi seji izvršnega obora društva in na najprimernejši način omogočili dostopnost izposoje gradiva za vse člane društva. Seznam knjig in brošur, ki jih imamo v knjižnici društva in druge informacije v zvezi z delovanjem knjižnice, bomo sproti objavljali na spletni strani društva: ajdakoroska.si – glej knjižnica.

           

SPLETNA STRAN

Naša spletna stan je na domeni wwwajdakoroska.si. Redno so objavljene vse pomembne informacije, povzetki predavanj, vabila, dogajanje po skupnostih vrtičkarjev, skupinah, strokovni članki in mesečni povzetki iz Setvenega priročnika.

 

Upamo, da nam bo narava naklonjena in bomo imeli v letu 2018 obilen in zdrav pridelek.

 

Nada Kamenšak,
predsednica