Biodinamično kmetovanja in uporaba kompostnih preparatov (Michael Limmer)

08okt2013

Biodinamično kmetovanja in uporaba kompostnih preparatov (Michael Limmer)

  • Objavil N.H.
  • 1 Značke
  • 0 komentarjev

V soboto, 28. septembra, je Ajda Koroška gostila gospoda Mihaela Limmerja, strokovnjaka s področja BD iz Avstrije, v Bukovskem dvorcu v Dravogradu. Za simultano prevajanje je poskrbel dr. Matjaž Turinek, prav tako BD strokovnjak v Slovenji. Sobotni seminar je potekal v sklopu z dvodnevnim seminarjem, katerega prvi del je bil že prejšnji dan, v petek, 27. 9. 2013, na Gorenjskem. Tudi tega se je udeležila skupina iz našega društva.

 

V soboto je tako potekal 2. del seminarja na Bukovju. Trajal je od 9.30 ure do 15. ure, z vmesnim odmorom, v katerem so bili udeleženci seminarja deležni toplega obroka,za katerega je poskrbelo Društvo Ajda. Kljub temu, da smo ves čas v društvu sledili novim spoznanjem praktičnega dela različnih strokovnjakov tudi od drugod, ne samo slovenskih, smo na tem predavanju slišali marsikaj novega, s čimer  bomo lahko izboljšali in obogatili naša prizadevanja in širili svoja obzorja na področju biodinamike. Gospod  Limmer  nam je predstavil temelje in predpostavke za smiselno delo s preparati na nivoju današnjega časa. Poudaril je, kako pomembno je stanje tal iz vidika izdelave in uporabe preparatov. Razložil je, kako je dobro vedeti, kdaj delamo in uporabljamo kompost iz živalskega gnoja ali iz rastlinskih odpadkov in na kakšnih tleh le te zlagamo in pripravljamo. Nazorno  nam je razložil pomen »gnoja iz roga«, zakaj se pri izdelavi uporabita kravji rog in kravji gnoj in čemu je namenjena uporaba tega preparata.

 

008

 

Predavatelj nas je opomnil na pomembnost  pravilne izdelave preparata »kremen iz roga« in nam pokazal kamnine, iz katerih se ta preparat izdeluje: kremen, kameno strelo, ortoklaz in plagioklaz. Razložil nam je tudi, kako te kamnine drobimo in iz njih izdelamo preparat. Seveda smo izvedeli tudi, kako oba preparata, ki sta namenjena za škropljeneje  zemlje in rastlin, mešamo  in kako pravilno škropimo. V delu, kjer nam je gospod Limmer razlagal o kompostnih preparatih, nam je podrobno razložil bistvo povezave med zdravilnimi rastlinami, iz katerih so izdelani in med ovojnicami,katere napolnimo z njimi in jih zakopljemo v zemljo. Spoznali smo karakteristiko zdravilnih rastlin za izdelavo preparatov in zorenje le teh v živalskih ovojnicah, ki v medsebojni povezavi izdelani in nato položeni v kompost  tvorijo smisel »biti preparatov«. Videli smo lično izdelan zaboj za prenos preparatov.  Ponovno smo slišali, kako je pomembna pravilna hramba preparatov in da je odnos do le teh zelo pomemben.

 

26072013(001)

 

Tudi Društvo Ajda se lahko pohvali, da so z vso odgovornostjo poskrbeli za hrambo preparatov z  lepo zdelano skrinjo, ki je z vsem spoštovanjem lepo hranjena  pri dveh nositeljih društva, ki z vso srčnostjo skrbita, da je BD prisotna na Koroškem. Ker je bilo  predavanje zelo obširno in je bilo podanih toliko novih informacij, vsebina le teh pa zelo strokovna, smo se v društvu s predavateljem dogovorili, da nam bo gospod Limmer  vsebino predavanja na kratko zapisal, za nas pa jo bo prevedel dr. Matjaž Turinek. V obliki drobne brošure jo lahko pričakujemo  do konca februarja.

 

Popoldan se je nadaljeval praktični del priprave in zakopavanja kompostnih preparatov, pod vodstvom predavateljev. Dan se je prevesil v večer, ko smo s predavatelji položili  preparate »dobrim energijam v naročje« in odšli z novim pridobljenim znanjem domov.

 

 

»Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša.«

                                                                                                      (Victor Hugo)

 

 

Zapis in fotografije: Nuša Hamler