Postavitev Učnega centra v Bukovju

24jun2014

Postavitev Učnega centra v Bukovju

  • Objavil N. H.
  • 1 Značke
  • 0 komentarjev

Društvo Ajda Koroška je v sodelovanju z zavodom Dravit in Mednarodnim centrom za ekoremediacije pri Filozofski fakulteti Maribor zastavilo aktivnosti za postavitev Učnega centra.

Odločili smo se, da pri Dvorcu Bukovje vzpostavimo Učni center za biodinamiko, saj so na razpolago zelo primerni prostori, ki predstavljajo zemljišče s pripadajočim objektom, kjer so na voljo predavalnice, ter že vzpostavljen sistem posaditve dreves in zelišč z evropskim ozadjem. Prav ta naravna pogojenost daje izredno dobre možnosti za prepoznavnost, za promocijo in izobraževanje v naravi.

Dogovorili smo se, da bo zavod Dravit nosilec projekta in tudi skrbnik Učnega centra.

 

Nina Levart, študentka geografije FF UM

Nina Levart, študentka geografije FF UM

 

Učni center pri Dvorcu Bukovje bo namenjen izkustvenemu izobraževanju za pridobivanje znanj s področja biodinamike v najširšem pomenu besede. V tem učnem centru bodo sodelovali mladi preko biotehniških šol za pridobivanje praktičnega znanja, študentje bodo opravljali vaje v okviru predmetov prve in druge bolonjske stopnje, dijaki in osnovnošolci bodo učni center koristili za naravoslovne in druge aktivnosti. Skratka, učni center bo del izobraževalnega sistema v Sloveniji.

V Učnem centru smo že postavili Kmečki vrt, ki predstavlja tipično vrtnarjenje naših prednikov, od zelenjave do zelišč, z veliko rožami itd. Z veliko prostovoljnega dela, s semeni in sadikami so sodelovali člani društva Ajda Koroška, predstavniki zavoda Dravit in občani Dravograda. Idejni vodja, nosilec projekta in gonilna sila pri mnogih aktivnostih je Miha Ločičnik, zasaditve je strokovno načrtovala Marjeta Vinšek in pri postavitvi vrta je aktivno sodeloval Jože Kramer iz zavoda Dravit.

 

Kmečki vrt

Kmečki vrt

 

Postavitev Kmečkega vrta je delno sofinanciral LAS za Mislinjsko in Dravsko dolino.

 

Po načrtu bomo še postavili: permakulturni vrt, zeliščni vrt, vrt za ptice z ribnikom, gozdni vrt, sadovnjak, dvorno čajanko, gredo za semenarjenje, grede za vrtnarjenje z bioogljem, s homeopatijo, z Bachovimi cvetnimi esencami, visoke grede, kompostnike, več kotičkov za naše najmlajše, kotiček za čebelarje, hotel za žuželke, dom za pikapolonice, nasadili maline, robide in jagode.

 

Še posebej bodo zanimivi biodinamični vrtovi, ki so simbol zdravega pristopa kombiniranja rastlin, cvetlic in zelišč in pomenijo nov privlačen način pridelovanja hrane ter načina življenja.

 

 

 

Zapisal: Žare Tomšič, zavod Dravit.