Otvoritev učnega centra pri Dvorcu Bukovje

02okt2014

Otvoritev učnega centra pri Dvorcu Bukovje

  • Objavil N.H.
  • 1 Značke
  • 0 komentarjev

V soboto, 27.9. smo pri Dvorcu Bukovje na svečani otvoritvi odprli Učni center, ki ga krasijo lepo urejen kmečki vrt, permakulturni vrt in zeliščni vrt.

 

Pobudo za postavitev Učnega centra je dalo naše društvo Ajda Koroška. K tej pobudi smo pritegnili javni zavod Dravit in Mednarodni center za ekoremediacije pri Filozofski fakulteti Maribor. Mednarodni center vodi naša članica ddr. Ana Vovk Korže in je ves čas sodelovala pri njegovem oblikovanju. Za nas je še posebej pomembno, da je prevzela nalogo, da bo naš Učni center vključila v izobraževalni sistem Slovenije. Skrbništvo nad Učnim centrom je prevzel zavod Dravit.

 

Učni center smo postavili zato, da bodo mladi opravljali vaje v okviru predmetov biotehniških šol za pridobivanje praktičnega znanja; dijaki in osnovnošolci pa bodo učni center koristili za naravoslovne in druge aktivnosti. Eden od glavnih ciljev je, da bo učni center del izobraževalnega sistema v Sloveniji.

 

Učni center bomo še dogradili z vrtom za ptice z ribnikom, njivo, kjer bomo pridelovali domača semena, njivicami za biodinamično vrtnarjenje, gozdnim vrtom, kotičkom za čebelarjenje, kotički za naše otroke. Zasaditi nameravamo še nekaj dreves starih sadnih sort.

 

Županja

 

Na otvoritvi se je predsednica društva Antonija Ločičnik zahvalila županji gospe Marijani Cigala, da je takoj sprejela našo idejo in dovolila, da na tem lepem področju postavimo center; nudila je tudi veliko materialno pomoč pri postavitvi zeliščnega vrta.

 

Predsednica društva se je zahvalila mnogim članom našega društva, ki so vložili veliko dela, prinesli sadike in jih tudi zasadili. Še posebej se je zahvalila naslednjim: Marjeti Vinšek, ki je vodila postavitev kmečkega vrta, posameznim članom društva za postavitev permakulturnega vrta in Jelki Božič, ki je prispevala sadike in tudi zasadila zeliščni vrt, ter Mihu Ločičniku, ki je v bistvu vodja tega projekta in je tudi koordiniral vse potrebne aktivnosti. Zahvalila se je še Jožetu Kramerju iz zavoda Dravit, ki je veliko sodeloval pri postavitvi centra in Nini Levart, študentki, ki je pod mentorstvom ddr. Ane Vovk Korže narisala načrt za Učni center. Zahvalila se je tudi KS Dravograd in zadrugi LAS za Mislinjsko in Dravsko dolino, ki sta prispevala finančna sredstva.

 

Tončka

 

Predsednica je govor zaključila z besedami: »Bodimo ponosni, da smo s skupnimi močmi postavili Učni center, kjer se bomo v bodoče še pogosteje družili«.

 

Na svečani otvoritvi je sodelovala tudi županja Marijana Cigala. V pozdravnem govoru je povedala, da je ponosna, ker smo postavili tako lep Učni center in čestitala vsem, ki so sodelovali pri tem. Nastopili so pevci okteta Šempetrski pavri. Prireditev je povezoval Jože Kramer.

 

 

Objava in fotografije: Nuša Hamler