Skozi učni center na Bukovju že prehojena prva pot z obiskovalci

08jun2015

Skozi učni center na Bukovju že prehojena prva pot z obiskovalci

  • Objavil N.H.
  • 1 Značke
  • 0 komentarjev

Pred dvema letoma je društvo Ajda Koroška skupaj z Javnim zavodom Dravit in Mednarodnim centrom za ekoremediacije pri Filozofski fakulteti Maribor pričelo postavljati biodinamični učni center. V tem centru želijo predstaviti popolno naravno kmetovanje  in vrtnarjenje, ki vključuje uporabo prepariranega komposta s preparati iz zelišč, ki jih sami pripravljajo, upoštevajo kolobarjenje in vplive kozmosa.

 

V centru je do zdaj že urejen kmečki vrt, zeliščni vrt, gozdni vrt, njiva za semenarjenje, sadovnjak, jagodičevje s svetlobnim korenom in del kotička za otroke. Letos želijo postavili še čebelnjak, vrt za ptice z ribnikom in dvorno čajanko.

 

Veliko zaslug, da je center postavljen, imajo člani društva Ajda Koroška. Pri urejanju centra so sodelovali še učenci osnovne šole Šentjanž, študentje Filozofske fakultete Maribor, zaposleni na zavodu Dravit in drugi. Finančna sredstva, predvsem za pokritje materialnih stroškov, pa so prispevali Občina Dravograd, LAS MDD za Mislinjsko in Dravsko dolino, Krajevna skupnost Dravograd in Monter Dravograd.

 

Učni center za biodinamiko je namenjen vsem, ki želijo vrtnariti ali kmetovati na naraven način, uživati zdravo, doma pridelano hrano ter podpirati prirodno vrtnarjenje in kmetovanje. V ta namen bodo organizirani ogledi za skupine in posameznike ter razna izobraževanja s področja biodinamike.

 

Učni center se bo povezal z izobraževalnim sistemom v Sloveniji ter z nosilci biodinamike. Povabiti želijo učence osnovnih šol, dijake srednjih šol in študente, da v centru opravljajo prakso in  pridobivajo nova znanja. Organizirani bodo izobraževalni dnevi, delavnice in seminarji za pridobivanje znanja iz področja biodinamike in sorodnih vsebin.

 

bukovjeshema

 

Da bo center uspešno opravljal svojo funkcijo, nudi svojo strokovno pomoč tudi ddr. Ana Vovk Korže, ki že od samega začetka sodeluje pri gradnji centra in predlaga potrebne aktivnosti za promocijo, da bo center postal učna destinacija za biodinamiko. Predlogov je veliko. Za popestritev centra bo potrebno še marsikaj urediti. Ob glavni cesti, ki vodi mimo Učnega centra, je potrebno postaviti smerno tablo za obiskovalce kot kažipot, ob vhodu v učni center pa postaviti učno tablo z vsemi ureditvami in legendo s kratkimi opisi za vse njivice od Bachovih esenc do kmečkega vrta.

 

Za  učinkovito promocijo centra je potrebno vsem turističnim organizacijam v Sloveniji, šolam in info centrom posredovati prospekte, reklamni material pa posredovati tudi v tujino.

 

Od marca do junija se bodo izvajala predavanja z biodinamičnimi vsebinami za študente posameznih fakultet. Mogoče bodo tudi praktične aktivnosti, kot so priprava komposta in kompostnih preparatov, priprava in uporaba škropiv, izdelava biodinamičnih gredic in prikaz, kako jih obogatiti z uporabo homeopatskih preparatov,  Bachovih cvetnih esenc, z bioogljem in vulkanskim prahom.

 

bukovje2132

 

 

Kaj pomeni Biodinamični učni center za društvo Ajda Koroška, pa razloži predsednica društva, Antonija Ločičnik:

 

Ta center je postal prostor, kjer se srečujemo koroški biodinamiki. V Dvorcu imamo predavanja, izobraževanja, v centru pa bomo izvajali vsa praktična dela, ki jih izvajamo biodinamiki in to vse z željo, da pritegnemo čim več ljudi, tudi tiste, ki niso člani društva, želijo pa pridelovali zdravo hrano. V center bomo povabili druga domača in tuja biodinamična društva, da bomo izmenjavali izkušnje in še bolj promovirali biodinamično pridelavo in predelavo zdrave, naravne hrane. Zvezi društev za biodinamiko Slovenije pa bomo dali pobudo, da bi se v Biodinamičnem učnem centru srečevali biodinamiki iz vse Slovenije.

 

V začetku junija je prvo pot skozi Učni center »otvoritveno« prehodila Nuša Hamler z gosti iz društva Ajda Gorenjska. Čeprav je na prvi pogled zelo skromen, so imeli obiskovalci ob sprehodu skozi UC kaj videti. V dobri uri sprehoda je bilo predstavljeno  nekaj naravnih oblik vrtnarjenja, obiskovalci pa so se seznanili, kako se lahko povežejo različice naravne obdelave zemlje in vzgoje rastlin ter kako je možno preprosto in učinkovito združiti ves zunanji svet z notranjim doživljanjem slehernega obiskovalca.  Poleg pridobljenega znanja, kako biodinamično vrtnariti, je v učnem centru zaradi raznolikosti terena in  zasaditve z različnimi drevesi, možno doživeti tudi sprostitev  in v prijetnem naravnem okolju uravnati svoj notranji mir z zunanjim svetom.

 

 

 

Članek: Miha Ločičnik, junij 2015

Fotografije: Nuša hamler