Aktivnosti skupine za Bachove cvetne esence

15jun2016

Aktivnosti skupine za Bachove cvetne esence

  • Objavil N.H.
  • 1 Značke
  • 0 komentarjev

V programu  dela skupine za leto 2016 smo zapisali, da bomo več pozornosti namenili spoznavanju cvetnih esenc in to nam pridno uspeva. Študijsko smo se sestali trikrat, sodelovali pa smo tudi pri zasaditvi primerjalne gredice. V skupini nas aktivno dela 15 članov.

 

V začetku aprila sva s Silvijo za vse nove člane ponovno predstavili Bachovo cvetno terapijo. Člani so podali svoja mnenja, želje, Silvija je podrobno predstavila cvetno esenco oreha.

 

Pred našim srečanjem v maju smo sodelovali pri zasaditvi na primerjalni gredici in seveda uporabili tudi izbrane cvetne esence in rastlinam pomagali premagati presaditveni šok. Silvija nam je predstavila cvetno esenco češnjelike slive, razdelili smo seznam literature za individualni študij in razdelili vsem prisotnim cvetno esenco lesnike. Dogovorili smo se tudi o tem, da bomo doma na izbranih rastlinah uporabljali cvetne esence, si ugotovitve zapisovali in o njih poročali na naslednjih srečanjih.

 

V začetku junija smo si naprej ogledali našo primerjalno gredico in se dogovorili o ukrepanju za boljšo rast rastlin. Člani so poročali o uporabi cvetnih esenc na svojih izbranih rastlinah. Kar nekaj članov je bilo o delovanju cvetnih esenc pozitivno presenečenih, preprosto rečeno, ugotovili so, da delujejo. Silvija nam je zelo dobro predstavila cvetno esenco šipka, vsi pa smo to esenco in še esenco oreha ter betlehemske zvezde tudi dobili. Nekateri člani že sami pripravljamo cvetne esence , skupaj pa bomo  pripravili cvetno esenco, ki jo bomo izbrali na naslednjem srečanju. Pri realizaciji tega  nam pogosto nagaja vreme. Ponovno se dobimo v začetku julija da poročamo, poklepetamo in se nasmejimo.

 

 

Zapisala: Majda Nabernik