Aktivnosti v biodinamičnem Učnem centru Bukovje v prvem polletju

28jun2017

Aktivnosti v biodinamičnem Učnem centru Bukovje v prvem polletju

  • Objavil N.H.
  • 1 Značke
  • 0 komentarjev

V letu 2017 se je v BD UC Bukovje nekoliko spremenila ureditev tematskih vrtov. Njivo za semenarjenje smo  nadomestili z zasaditvijo korenine svetlobe, primerjalne grede pa smo zasadili z zelišči, ki jih želimo predelati v izdelke, ki se bodo ponudili v Dvorcu Bukovje kot promocijski izdelki. Permakulturni vrt je to poletje dobil nekoliko drugačno podobo z dodatno izdelanimi gredicami Nova pridobitev je tudi hotel za žuželke.

 

Letošnjo zasaditev celotnega BD UC je  maja izvedla Skupina za semenarjenje pod vodstvom Miše Pušenjak. Tudi v tem letu načrtuje Skupina za semenarjenje razne aktivnosti, ki bodo potekale na tematskih vrtovih učnega centra. Posvetili se bomo semenarjenju v kmečkem vrtu in pa vzgoji, negi in razmnoževanju vrtnih zelišč, ki smo jih to sezono dodatno nasadili.

 

Junija je FF Maribor, oddelek za remediacijo, pod vodstvom ddr. Ane Vovk Korže izvedla enotedenska popoldanska predavaja za pedagoške delavce, z naslovom Resnične zgodbe trajnostnega razvoja kot navdih za učenje in delo. Predavanja so potekala v dveh delih, teoretičnem in praktičnem. Slušatelji so skupaj s predavatelji v BD UC izdelali gredo iz vrbovih vej in pa hotel za žuželke iz lesenih palet, ki sta že obstoječemu permakulturnemu vrtu lepa popestritev.

 

Nova pridobitev v BD UC Bukovje pa je zasaditev korenine svetlobe. Želimo, da bi na Koroškem pobliže predstavili korenino svetlobe od pridelave do pobiranja in uporabe v zdravi prehrani.

 

 

 

 

Zapisala: Nuša Hamler