Biodinamika v šolah in vrtcih

Progam dela skupine za vrtove na šolah in vrtcih  za leto 2017

 

JANUAR:

 1. Sestanek izvršnega odbora skupine za vrtove na šolah in vrtcih, na kateri sprejmemo program dela skupine za leto 2017.
 2. Pošljemo dopis na šole, vrtce in skupnostim vrtičkarjev, ki so organizirane pri društvu, da sporočijo naslove mentorjev, ki so zadolženi za posamezne vrtove.
 3. Udeležba mentorjev za vrtove na šolah in vrtcih na izobraževanju, ki ga bo društvo organiziralo posebej za mežiško, mislinjsko in dravsko dolino. Na izobraževanju bo poudarek na: pomenu biodinamike, pripravi in uporabi preparatov ter izmenjavi izkušenj.
 4. V januarju bo ALP Peca objavila razpis in se povežemo s šolami in vrtci v mežiški dolini, da skupaj pripravimo projekt postavitve ali ureditve vrta.

 

FEBRUAR:

 • Pripravimo anketo za šole in vrtce o vrednotenju dela mentorjev šolskih vrtov in poenotenju načrtov dela ter umestitev v letne delovne načrte šol.

 

MAJ:

 • Organizacija strokovne ekskurzije za vse mentorje, ki sodelujejo pri urejanju vrtov na šolah in vrtcih.

 

SEPTEMBER:

 • Organizacija 4. srečanja otrok, staršev in mentorjev vrtov na šolah in vrtcih Koroške. Predlagamo, da bo organizator srečanja osnovna šola Muta. V začetku leta opravimo razgovor z vodstvom šole, dogovorimo sodelovanje pri izvedbi srečanja in določimo termin.
 • Dosedanja srečanja so bila uspešna in dosežen je bil namen, da se družijo učenci in mentorji. Več pa moramo na naslednjih srečanjih postoriti za večjo in aktivno sodelovanje staršev.

 

DECEMBER:

 • Sodelovanje na zaključni prireditvi društva, kjer se predstavijo vse skupine, ki delujejo v društvu.

 

Ostale aktivnosti Skupine za vrtove na šolah in vrtcih:

 1. Skupaj z javnim zavodom Dravit bomo poslali ponudbo šolam in vrtcem na Koroškem in širše, da koristijo Biodinamični učni center pri Dvorcu Bukovje za izobraževanje, seminarje, delavnice za pridobivanje znanja iz področja biodinamike in sorodnih vsebin.
 2. Z vodstvom Dravita bomo obiskali vodstvo Ajde v Libeličah in dogovorili sodelovanje, da bodo del svojega programa izvajali v Učnem centru v Bukovju.

 

 

Izvršni odbor Skupine za vrtove na šolah in vrtcih:

 1. Dragica Jurjec – predsednica,
 2. Lojze Gobec – častni predsednik,
 3. Miha Ločičnik – podpredsednik,
 4. Nevenka Štraser– članica,
 5. Nuša Hamler – članica (predstavnik mentorjev društva Ajda),
 6. Marjeta Vinšek – članica (predstavnik mentorjev na šolah).

 

Seznam mentorjev društva na posameznih vrtcih in šolah:

 • Osnovna šola Muta (Nuša Hamler),
 • Prva OŠ, Druga OŠ, Tretja OŠ SG, OŠ Podgorje in Vrtec SG (Ni podatka),
 • OŠ Koroški Jeklarji, OŠ Prežihov Voranc, OŠ Juričevega Drejčka, Vrtec Ravne (Milena Ramšak in Dorica Pučl, Nataša Štern),
 • OŠ Prevalje (Marička Čreslovnik),
 • Vrtec Mežica (Marička Čreslovnik),
 • OŠ Dravograd (Antonija Ločičnik in Lotka Ognjanovič),
 • OŠ in Vrtec Črneče (Mojca Kajzer in Cvetka Prikržnik),
 • Vrtec Dravograd (Lotka Ognjanovič),
 • Vrtec Robindvor (Monika Popič in Stojan Barašin),
 • OŠ Šentjanž (Irena Šoln),
 • OŠ Mislinja (Fanika Jeromel),
 • OŠ Podvelka (Joca Hojnik),
 • OŠ Ribnica na Pohorju (Miha Kanop)

 

Seznam mentorjev na šolah in vrtcih:

 • OŠ Šentjanž (Irena Šoln),
 • OŠ Koroški jeklarji (Majda Nabernik),
 • OŠ Vuzenica (Mateja Viher)

 

 

Predsednica skupine za vrtove na šolah in vrtcih: Dragica Jurjec