Skupina za Bachove cvetne esence

Program dela skupine za leto 2017

  1. V februarju sprejmemo program dela, določimo termine mesečnih srečanj in vrstni red spoznavanja cvetnih esenc.
  2. Na vsakem mesečnem srečanju spoznamo novo cvetno esenco, ki jo tudi dobimo v uporabo. Preberemo zgodbo o tej esenci iz knjige Zgodbe z vrta. Na vsakem srečanju poročamo o uporabi cvetne esence preteklega meseca in naših ugotovitvah.
  3. Pridobimo informacije o inštitutu za Bachove cvetne esence v Sloveniji in o možnostih obiska ali o obisku priznanega floriterapevta.
  4. Na terenu izdelamo cvetno esenco po sončni metodi.
  5.  Izdelamo plan dela vseh članov skupine na primerjalni gredici v Bukovju, tudi za čas dopustov.
  6. Individualno utrjujemo in dopolnjujemo znanje o cvetnih esencah.
  7. Sodelujemo v akcijah društva v Bukovju in med  člane širimo naša nova znanja.

 

Predsednica skupine:

Majda Nabernik