Skupnost kmetov

Program dela skupnosti kmetov za 2017

 

V društvu se že nekaj let trudimo, da povežemo naše člane, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, pa nam to ne uspe.

Z aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v tem letu in pooblastili člana izvršnega odbora Miha Ločičnika, da izvede potrebne aktivnosti, da povežemo naše kmete v Skupnost kmetov, se dogovori za predsednika in podpredsednika skupnosti in da skupaj oblikujejo program dela za leto 2017.

 

Nekaj predlogov za program dela Skupnosti kmetov 2017:

V februarju skličemo prvi sestanek vseh kmetov, izvolimo vodstvo skupnosti kmetov in sprejmemo program dela za 2017 v katerega vključimo:

 • v maju organiziramo ekskurzijo, ogled uspešne biodinamične kmetije,
 • na prvem sestanku dogovorimo potrebne aktivnosti, da jih povežemo s šolami, vrtci, domovi za starejše občane, za prodajo njihovih pridelkov,
 • dogovorimo, kako naj društvo promovira njihove izdelke,
 • naslednje predavanje organiziramo v novembru,
 • v decembru Skupnost kmetov sodeluje na zaključni prireditvi društva, na kateri se predstavijo vse skupine, ki delujejo v društvu.
 • Skupnosti kmetov v letu 2017 vodita:  – predsednica in Ivana Kragelnik – podpredsednica.

 

Seznam članov Skupnosti kmetov:

 1. Gril Danica – Vuzenica
 2. Ledinek Vera in Jože – Slovenj Gradec
 3. Kragelnik Ivana – Slovenj Gradec
 4. Nabernik Karl in Janja – Slovenj Gradec
 5. Kert Ana in Stanko – Prevalje
 6. Plešivčnik Mojca – Prevalje
 7. Miler Janko– Prevalje, Šentanel
 8. Nabernik Cvetka – Ravne na Koroškem
 9. Rozman Marija – Ravne na Koroškem
 10. Grogl Elizabeta in Peter – Podvelka
 11. Koprivnikar Minka-Adamovi – Mislinja
 12. Planinšec Marija – Mislinja
 13. Mazgan Ljubomira in Martin – Muta
 14. Zlatka Repolusk – Radlje ob Dravi