Skupina za semenarstvo

Program  skupine za semenarjenje za leto 2017

 

Februar

  • Predlagan datum: sreda, 22. 2. 2017 ob 17. uri
  • V februarju načrtujemo druženje, kjer bomo pregledali osnutek načrtovanih aktivnosti za leto 2017 in dodali morebitne aktivnosti, ki jih bodo predlagali člani skupine za semenarjenje.
  • Nekaj semen smo uspeli pridelati v lanski sezoni in jih bomo tudi pregledali in poročali, katere smo že izmenjali na izmenjavi semen, ki ga je organiziralo društvo v decembru 2016.
  • Kratko poročilo o izmenjavi semen v decembru 2016.

 

Marec

  • Predavanje : Miša Pušenjak
  • Tema: Priprava tal za presajanje, sajenje in setev na prosto, ter pomembnost zastirk.
  • Datum: 16. 3. 2017 ob 18. uri

 

April – September

Delavnice izvajamo glede na potrebe. Vse se bodo odvijale v UC. Kolikor bo mogoče, se izvajajo pod vodstvom M. Pušenjak; poskušali bomo izvesti delavnice v dveh delih: prvi del bi bil teoretične vsebine, drugi del praktična delavnica. Po potrebi pa se lotimo delavnic tudi samostojno.

 

Oktober – December

Glede na željo članov izvedemo delavnice ali predavanje predavateljev, ki jih predlagajo člani. Ponujam možnost izvedbe predavanja / delavnice:

Predavanje: Nuša Hamler

Tema: Uporaba semen v gospodinjstvu in v podporo zdravju.

Vsebina: Vsi izmed nas rokujemo s semeni, čeprav se tega niti ne zavedamo. Ne služijo zgolj za to, da jih posejemo, izdelujemo kalčke, višek dajemo pticam… Nudijo nam veliko več; kaj, bom poskušala predstaviti v predavanju, ki ga bom izvedla tudi s praktičnimi primeri.

Naša dosedanja mentorica M. Pušenjak nam tudi v letu 2017 nudi strokovno pomoč v Skupini za semenarjenje. Zaradi njenih službenih obveznosti bomo srečanja v skupini sproti prilagajali.

 

V planu:

  • Poskušamo izoblikovati  dober načrt za izmenjavo semen v društvu.
  • V decembru sodelujemo pri zaključni prireditvi.
  • Ker v UC ne bo več njiva namenjena za semenarjenje, bo večji poudarek na možnosti semenarjenja na vrtu in pa na delu z zelišči (kako priti do semen različnih zelišč, vegetativno razmnoževanje itd.)

 

 

Predsednica skupine:

Nuša Hamler