Skupina za homeopatijo

Program dela za leto 2017

  1. Nadaljevali bomo s programom prejšnjih let, z istimi rastlinami; paradižnik, paprika, buče, kumare, zelje in fižol. Med rastline bomo posejali dišavnice, ki  s svojim vonjem odganjajo številne škodljivce.
  2. Sestali se bomo aprila oz. po potrebi marca- odvisno od vremenskih razmer – in se pogovorili o programu  našega dela.
  3. Pred pričetkom del bomo škropili zemljo s preparatom proti polžem, 3×3 dni, s presledkom 14 dni in zemljo razkužili  z že pripravljenim homeopatskim preparatom
  4. Priprava zemlje s humovitom. Pri sadikah- po možnosti vzgojenih iz lastnih semen- bomo pri presajanju uporabili Arnico montano in  Calendulo, nepogrešljivi pri poškodbah  sadik zaradi presajanja. Preparata delujeta krepilno in antibakterijsko, zlasti pri presajanju, kadar pride do  poškodb korenin. Povečata prekrvavitev rastlin in jih oskrbita s hrano do vrha. Nadaljevali  bomo s preparati- Ca, K, Mg. V  začetku 2×3 dni, nato 1x mesečno.
  5. Sestajali se bomo 1x  mesečno, po potrebi večkrat, odvisno od vremenskih razmer- hitri prehodi iz toplega v hladno vreme,  vročina in suša, dolgotrajno deževje, toča, itd. Pogovarjali se bomo,  kako  ohraniti rastline  zdrave in odporne, kdaj je potrebno še dodatno tretiranje s homeopatskimi preparati. Vse pa je odvisno od škode, ki bi oz. je dodatno nastala zaradi neugodnih vremenskih razmer.
  6. Pregled preparatov proti škodljivcem: katere imamo, koliko in katere moramo dodatno pripraviti in narediti nove (proti  gosenicam kapusovega belina, morda za oboleli pušpanj) in dopolniti manjkajoče že pripravljene preparate.
  7. Naše delo bo uspešno, če bomo vsi člani homeopatske skupine delovali složno in se držali navodil.

 

Predsednica Skupine: Marjeta Adamič Strahovnik